مطالعه امنیت ایران توافق ایرانی ایرانی ها

مطالعه: امنیت ایران توافق ایرانی ایرانی ها رییس جمهور اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی از این بعد هیچ شکایتی قابل قبول نیست , نتایج انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شد

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستایی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: صحت انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اتفاق آرا تأیید شد و

از این بعد هیچ شکایتی قابل قبول نیست , نتایج انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شد

نتایج انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شد؛ از این بعد هیچ شکایتی قابل قبول نیست

عبارات مهم : ایران

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستایی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: صحت انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اتفاق آرا تأیید شد و از این بعد هیچ شکایتی قابل قبول نخواهد بود.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با توجه به اینکه پیش فرض انتخابات حوزه پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد تأیید هیأت های نظارت و اجرایی قرار گرفته بود طبق قانون انتخابات 48 ساعت وقت دریافت شکایات تازه بود و از مجموع 190 شکایتی که در دوره قبل ارائه شده است بود در دوره تازه و در بازه زمانی 48 ساعته 9 شکایت تازه رسید و ما این 9 شکایت را مجدداً مورد بررسی قرار دادیم.

از این بعد هیچ شکایتی قابل قبول نیست , نتایج انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شد

وی افزود: مهم ترین بخش این شکایات مرتبط با کاندیداهای عضو لیست خدمت و مشخصاً مردها چمران و سروری بود که بیشترین اصرار را بر بازشماری آراء داشتند و هم به هیأت مرکزی و هم به شخص مدیر مجلس مراجعاتی داشتند و علیرغم اینکه هیچ دلیلی در شکایت های خود نداشتند به دنبال بازشماری بودند.

رحیمی تصریح کرد: علاوه بر این عنوان در مرحله قبل هیأت نظارت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی شکایاتی در چند مرحله نتیجه های 50 نفر اول را مورد بررسی قرار داد و صورتجلسات صندوق ها را با سامانه وزارت کشور تطبیق داد تا اگر انحرافی وجود داشته، اصلاح شود که نه تنها انحرافی مشاهده نشد بلکه چند رأی اضافه جهت آقای چمران لحاظ شده است بود. ولی با این وجود جهت اینکه حسن نیت دوستان شاکی نشان داده شود در حالی که این دوستان درخواست بازشماری 6 صندوق را به علت تخلف داشتند مقرر شد تعداد 10 صندوق مورد بازشماری قرار گیرد و جهت بازشماری این 10 صندوق جلسه مشترکی با حضور شکایت کنندگان و مدیر هیأت نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شد و نهایتاً تصمیم هیأت نظارت به اطلاع مردها چمران و سروری رسید که با اولویت 6 صندوق ادعایی 10 صندوق بازشماری شود. ولی در نهایت این دوستان از اعتراض خود صرف نظر کردند و بر همین اساس با اتفاق آراء نتیجه انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نهایی شد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستایی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: صحت انتخابات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اتفاق آرا تأیید شد و

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | انتخابات | نتیجه انتخابات | انتخابات شوراهای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs